ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

1. ประเภทข้าวราดแกง                                                       จำนวน  3  ร้าน

2. ประเภทอาหารจานเดียว                                                  จำนวน  4  ร้าน

3. ประเภทอาหารจำพวกเส้น                                                จำนวน  5  ร้าน

4. ประเภทขนมหวาน/ผลไม้                                                 จำนวน  2  ร้าน

5. ประเภทอาหารว่าง เช่น ลูกชิ้นทอด เครป ซาลาเปา ฯลฯ          จำนวน  3  ร้าน

รายละเอียดดังแนบ คลิ๊ก

- ติดต่อขอรับใบสมัคร                                      วันที่ 15-19 มีนาคม พ.ศ.2562

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการพิจารณา              วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

- เข้ารับการประเมิน                                         วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

                                                                  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๐๗   (ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th