ประกาศโรงเรียนสวนอนันต์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์  อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

(ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th