คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

media/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87(2).pdf

ประกาศโรงเรียนมักกะสันพิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๓ อัตรา

วิชาเอก นาฏศิลป์

วิชาเอก คอมพิวเตอร์

วิชาเอก ภาษาจีน

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องทับทิมสยาม โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๕๒๘๖๔๒-๑๑http://www.makkasan.ac.th/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th