ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา


1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน   ๑  ตำแหน่ง

 

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                  วันที่  ๑๔ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  (ในวัน-เวลาราชการ)

พิจารณาคัดเลือก    วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อ        วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th