โรงเรียนวัดอินทาราม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับรถ 1 อัตรา
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th