ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

                                                      1.ประเภทอาหารจานเดียว                                                       

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มายืนยันสิทธิ์พร้อมทำสัญญา 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th