ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                        ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารวิชาการ งาน English Program จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th