ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา


1. เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียน   ๑  ตำแหน่ง

2. เจ้าหน้าที่อัดสำเนา               ๑  ตำแหน่ง

 

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                                                   วันที่     ๗ - ๒๔   ตุลาคม ๒๕๖๒  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่           ๒๕   ตุลาคม ๒๕๖๒

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่           ๒๙    ตุลาคม ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่           ๓๐    ตุลาคม ๒๕๖๒

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th