ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน

            1. เจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณโรงเรียน   

                                                                                    2. เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

เวลา 09.00 น.

รายละเอียดดังแนบ คลิก      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th