โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th