ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2564  (เว้นวันหยุดราชการ)

 

Download เอกสารใบสมัคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th