โรงเรียนวัดสังเวช รับสมัครรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา รวมจำนวน 2 อัตรา (รอบที่ 2)

รับสมัครถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อ 27 มีนาคม 2566
สอบภาคปฏิบัติ 29 มีนาคม 2566
ประกาศผล      31 มีนาคม 2566
ทำสัญญาจ้าง   3 เมษายน 2566
เริ่มปฏิบัติงาน  1 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1kQCqAYsA4Ukr8MibDwkhtbLE9lZsJmdk/view

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th