ประกาศโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโรงอาหาร จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่เก็บล้างภาชนะและทำความสะอาดโรงล้างภาชนะ จำนวน 2 อัตรา
https://www.samsenwit.ac.th/23649.html

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]