ประกาศ
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาล)

รายละเีอยดดังเเนบ
http://www.samsen2.ac.th/pdf/aid60.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th