ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จำนวน 4 อัตรา)

***********************
              
 
 

 

สำนักงานผู้อำนวยการ
โทร. 0-2281-6413
โทรสาร 0-2280-0564 www.bn.ac.th

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th