โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ดังนี้

            1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่            จำนวน  3  ตำแหน่ง

            2. ตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า                จำนวน  1  ตำแหน่ง

            3.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่คนสวน                จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคลล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-448-6931 ,02-448-6130 ต่อ 111 หรือ 02-448-7103

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ ช่างไฟฟ้า คนสวน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th