ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

 

    ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์         จำนวน  1 อัตรา  

2.คุณสมบัติทั่วไป

         (1)  เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี

         (2)  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 

หน้าที่รับผิดชอบ

-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน

-ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 ต่างๆ เช่นเครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์

-สนับสนุนด้านไอที และงานอื่นๆที่มอบหมาย

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560

สนใจสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826, 02-424-9707 ต่อ 1000 ,0943316189 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th