โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในวิชาเอกต่อไปนี้
                             ๑) สังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
                             ๒) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)  จำนวน ๑ อัตรา
                             ๓) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑ อัตรา
                             ๔) คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
                             ๕) ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
                             ๖) บรรณารักษ์  จำนวน ๑ อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=200

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th