ประกาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

1. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

2. ครูสอนวิชาดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา

3. ครูสอนวิชาภาษาจีน  จำนวน 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองที่งานบุคคลโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=0B2cWlYJszrUlNkxLRlNzN1R3WU0

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th