ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านขายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ประจำปี 2560

เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 3,000 คน

 


 

 

**ติดต่อขอรับซองประมูลราคา และดูสถานที่จำหน่าย ได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th