โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา และ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เม.ย.2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล media/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87(1).pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th