เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ดร.อัฎฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ  ผอ. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม นำคณะครูศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th