โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดพิธีทำบุญระลึกถึงคุณของท่านพระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวล ธมฺมธโร) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา “61 ปี โพธิสารสู่มาตรฐาน 4.0 ระดมบุญเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติกษัตรา มหาวชิราลงกรณ์” เพื่อเป็นศิริมงคลกับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่14 กรกฏาคม 2560 ณ ลานสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th