prev
next

วันที่ 21 พ.ย. 2560, 09:54 น.
เนื่องจาก สพม.1 มีหนังสือ ที่ ศธ 04231/5953  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  (ข้อมูลครูและนักเรียนชาวต่างชาติ)  กำหนดจัดส่งข้อมูลให้ สพม.1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้จัดส่งข้อมูลถึง สพม.1 ...
วันที่ 10 พ.ย. 2560, 15:43 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนละ 1 หมู่  พร้อมรายชื่อ (ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 9 คน  ผู้บังคับบัญชา 1 คน รวม 10 คน) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:46 น.
ศธจ.กทม. ได้ประสานแจ้ง สพม.1 ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค. 2560 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://certificate.sesao1.go.th/main?program=0005 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:25 น.
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://obecimso.net/web61/ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยใช้ Username และ password เดิม หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ 02-354 4963 ต่อ 501-503 หรือทาง e-mail imsosesao1.60@gmail.com
วันที่ 08 พ.ย. 2560, 12:39 น.
สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ สถานศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำคณะครูและนักเรียนปลูกต้นไม้ บริเวณพระอุโบสถ วัดเวตวันธรรมาวาส
ตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 54 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th