นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำคณะครูและนักเรียนปลูกต้นไม้ บริเวณพระอุโบสถ วัดเวตวันธรรมาวาส
ตามโครงการ "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th