โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับธนาคารทหารไทย จัดกิจกรรมในโครงการ ไฟ-ฟ้า บริดจ์ ให้แก่นักเรียน
ผ่านกิจกรรมศิลปะ จุดประกายความคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ทำกรอบรูป D.I.Y. ให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างผลงานสวยๆด้วยมือของเราเอง

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

  

  .

   

  

   

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th