prev
next

วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:28 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:26 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอน ปั้นครู สู่อนาคต"  ดาวน์โหลดรานยละเอียด
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 14:24 น.
รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ​หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ถึง วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 24.00  น.และให้รายงานข้อมูลตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ เจ้าหน้าที่  พิตตินันท์ หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่  02 354 4963 ต่อ 503  หรือ  081 553 8453...
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 09:15 น.
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 12 ก.พ. 2561, 16:38 น.
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำนักเรียนแกนนำ 10 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2
โดยมี ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน และความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th