prev
next

วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:28 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:26 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอน ปั้นครู สู่อนาคต"  ดาวน์โหลดรานยละเอียด
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 14:24 น.
รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ​หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ถึง วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 24.00  น.และให้รายงานข้อมูลตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ เจ้าหน้าที่  พิตตินันท์ หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่  02 354 4963 ต่อ 503  หรือ  081 553 8453...
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 09:15 น.
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 12 ก.พ. 2561, 16:38 น.
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ลูกราชาธิวาส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2

ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ในฐานะประธานกลุ่ม 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหารและโรงเรียนวัดราชาธิวาส วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนวัดราชาธิวาสในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน เสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาการเขียนโครงการในเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีสมาชิกโรงเรียนในกลุ่ม 2 เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มผู้นำนักเรียน

[ชมภาพกิจกรรม]

 

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th