คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวง พสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.


email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th