prev
next

วันที่ 19 เม.ย. 2561, 15:08 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.afsthailand.org (รายละเอียด)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 16:33 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด) (ใบสมัคร)
วันที่ 18 เม.ย. 2561, 14:31 น.
ผลการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 1)   (ดาวน์โหลดรายละเอียด 2)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 3)  (ดาวน์โหลดรายละเอียด 4) (ดาวน์โหลดรายละเอียด 5)
วันที่ 17 เม.ย. 2561, 10:04 น.
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เพลาเพลิน        รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ในการนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยด่วน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ภายในเวลา 12.00 น. ทาง E-office กลุ่มอำนวยการเท่านั้น...
วันที่ 09 เม.ย. 2561, 10:30 น.
ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

                   ขออำนาจบารมี แห่งพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ    พระบารมีหลวงพ่อสองพี่น้องแห่งวัดน้อยนพคุณ 

พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย   เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ทานสมบัติ  ปัญญาบารมีและทิพยสมบัติ   ทุก ๆ ท่าน เทอญ 

กำหนดการ

           เวลา      ๐๙.๐๙    น.      ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

             เวลา         ๑๐.๑๕   น.           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล

เวลา         ๑๐.๓๕   น.            พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายองค์ผ้าป่า

เวลา         ๑๑.๐๙    น.           ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป

เวลา         ๑๒.๐๙   น.            แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร         

 

       

สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน 

บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    เลขที่บัญชี     ๐๑๒ – ๐ – ๒๘๑๙๒ - ๙                                  

 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ โทรสาร ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๗   ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘   หรือธนาณัติในนาม  

นางชเนตตี  วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   

 เลขที่  ๒/๑  ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘  , ๐๒- ๒๔๓- ๗๕๑๑

ผู้ประสานงาน   นางสุนันท์  ธนะพัฒน์   โทร. ๐๘๗ – ๙๒๑ – ๒๑๕๒

     นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์  ๐๘๑ – ๙๑๑ – ๐๕๘๘

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th