prev
next

วันที่ 21 พ.ย. 2560, 09:54 น.
เนื่องจาก สพม.1 มีหนังสือ ที่ ศธ 04231/5953  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  (ข้อมูลครูและนักเรียนชาวต่างชาติ)  กำหนดจัดส่งข้อมูลให้ สพม.1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้จัดส่งข้อมูลถึง สพม.1 ...
วันที่ 10 พ.ย. 2560, 15:43 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนละ 1 หมู่  พร้อมรายชื่อ (ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 9 คน  ผู้บังคับบัญชา 1 คน รวม 10 คน) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:46 น.
ศธจ.กทม. ได้ประสานแจ้ง สพม.1 ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค. 2560 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://certificate.sesao1.go.th/main?program=0005 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:25 น.
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://obecimso.net/web61/ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยใช้ Username และ password เดิม หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ 02-354 4963 ต่อ 501-503 หรือทาง e-mail imsosesao1.60@gmail.com
วันที่ 08 พ.ย. 2560, 12:39 น.
สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ สถานศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

                   ขออำนาจบารมี แห่งพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ    พระบารมีหลวงพ่อสองพี่น้องแห่งวัดน้อยนพคุณ 

พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย   เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ทานสมบัติ  ปัญญาบารมีและทิพยสมบัติ   ทุก ๆ ท่าน เทอญ 

กำหนดการ

           เวลา      ๐๙.๐๙    น.      ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

             เวลา         ๑๐.๑๕   น.           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล

เวลา         ๑๐.๓๕   น.            พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายองค์ผ้าป่า

เวลา         ๑๑.๐๙    น.           ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป

เวลา         ๑๒.๐๙   น.            แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร         

 

       

สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน 

บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    เลขที่บัญชี     ๐๑๒ – ๐ – ๒๘๑๙๒ - ๙                                  

 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ โทรสาร ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๗   ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘   หรือธนาณัติในนาม  

นางชเนตตี  วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   

 เลขที่  ๒/๑  ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘  , ๐๒- ๒๔๓- ๗๕๑๑

ผู้ประสานงาน   นางสุนันท์  ธนะพัฒน์   โทร. ๐๘๗ – ๙๒๑ – ๒๑๕๒

     นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์  ๐๘๑ – ๙๑๑ – ๐๕๘๘

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th