prev
next

วันที่ 20 ก.ย. 2560, 14:32 น.
ประกาศแต่งตั้งศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 ก.ย. 2560, 13:31 น.
เอกสารประกอบการเขียนรายงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 18 ก.ย.60 โรงแรมเอวาน่า สามารถ  Download เอกสารได้ ดังนี้ แนวทางการจัดทำเอกสาร แบบติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวอย่างแผ่นพับ คำอธิบายยุทธศาสตร์ ตัวอย่าง Zero waste  
วันที่ 13 ก.ย. 2560, 18:49 น.
สพม.1 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 5 - 8 ต.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  หากครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2560 รับสมัครจำนวน 80...
วันที่ 05 ก.ย. 2560, 09:05 น.
สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 04 ก.ย. 2560, 16:46 น.
เชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟแเรนซ์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน 2 กลุ่ม คือ 1. โรงเรียนที่มีนักเรียน มากกว่า 120 คน และจัดการสอน DLTV ตอบข้อมูลที่ http://210.246.188.59/dltv1/ โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก 2. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ได้รับงบฯและอุปกรณ์ ปีงบ 57 ฟังนโยบายและตอบแบบประเมินที่  http://210.246.188.59/dltv2/ โดยใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน คือ รหัส SMIS 8 หลัก โรงเรียนดังกล่าว สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.-16.30 น.ทางช่องทางดังนี้ 1. http://www.obectv.tv 2. https://www.youtube.com/obectvonline 3....

 ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กำหนดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

                   ขออำนาจบารมี แห่งพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   พระสังฆคุณ    พระบารมีหลวงพ่อสองพี่น้องแห่งวัดน้อยนพคุณ 

พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตทั้งหลาย   เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ทานสมบัติ  ปัญญาบารมีและทิพยสมบัติ   ทุก ๆ ท่าน เทอญ 

กำหนดการ

           เวลา      ๐๙.๐๙    น.      ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 

             เวลา         ๑๐.๑๕   น.           ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และรับศีล

เวลา         ๑๐.๓๕   น.            พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายองค์ผ้าป่า

เวลา         ๑๑.๐๙    น.           ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙  รูป

เวลา         ๑๒.๐๙   น.            แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร         

 

       

สามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน 

บัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    เลขที่บัญชี     ๐๑๒ – ๐ – ๒๘๑๙๒ - ๙                                  

 กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินได้ที่ โทรสาร ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๗   ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘   หรือธนาณัติในนาม  

นางชเนตตี  วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   

 เลขที่  ๒/๑  ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. ๐๒- ๒๔๓- ๗๐๘๘  , ๐๒- ๒๔๓- ๗๕๑๑

ผู้ประสานงาน   นางสุนันท์  ธนะพัฒน์   โทร. ๐๘๗ – ๙๒๑ – ๒๑๕๒

     นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์  ๐๘๑ – ๙๑๑ – ๐๕๘๘

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th