prev
next

วันที่ 21 พ.ย. 2560, 09:54 น.
เนื่องจาก สพม.1 มีหนังสือ ที่ ศธ 04231/5953  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว  (ข้อมูลครูและนักเรียนชาวต่างชาติ)  กำหนดจัดส่งข้อมูลให้ สพม.1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมนี้จัดส่งข้อมูลถึง สพม.1 ...
วันที่ 10 พ.ย. 2560, 15:43 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนละ 1 หมู่  พร้อมรายชื่อ (ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 9 คน  ผู้บังคับบัญชา 1 คน รวม 10 คน) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:46 น.
ศธจ.กทม. ได้ประสานแจ้ง สพม.1 ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค. 2560 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://certificate.sesao1.go.th/main?program=0005 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  (ดาวน์โหลดรายชื่อ)
วันที่ 09 พ.ย. 2560, 16:25 น.
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://obecimso.net/web61/ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยใช้ Username และ password เดิม หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ 02-354 4963 ต่อ 501-503 หรือทาง e-mail imsosesao1.60@gmail.com
วันที่ 08 พ.ย. 2560, 12:39 น.
สพม.1 เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ สถานศึกษาแห่งละไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 27 พ.ย. 2560  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรมแกนนำนักเรียน ณ วัดราชาธิวาส จัดโดย สพม.๑กลุ่ม ๒ ในงานมีการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสร้างภาวะ ผู้นำให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม และสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้ โดยมีครูผู้ควบคุมและให้การดูแลโดย ครูปิยะ องอาจ ครูบิณฑ์ บุ่นวรรณา

ดูรูปเพิ่มเติม : http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=236

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 69 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th