วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรมแกนนำนักเรียน ณ วัดราชาธิวาส จัดโดย สพม.๑กลุ่ม ๒ ในงานมีการอบรมให้ความรู้และทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสร้างภาวะ ผู้นำให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม และสามารถนำมาปรับใช้ในโรงเรียนได้ โดยมีครูผู้ควบคุมและให้การดูแลโดย ครูปิยะ องอาจ ครูบิณฑ์ บุ่นวรรณา

ดูรูปเพิ่มเติม : http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=236

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th