โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 (กรณีพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th