เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 07.50 น. ณ ศาลาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์ที่ 1 และพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดี ศรีชิโนรส ณ หอประชุมวาสุกรี โดยมีนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th