วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่น ในระดับชั้นม.๑-ม.๖ ตัวแทนนักเรียนกล่าว สดุดีพระคุณแม่ และร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนคุณแม่ และนักเรียน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม http://www.ssw.ac.th/main/post.php?id=248

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th