prev
next

วันที่ 17 ต.ค. 2560, 09:21 น.
ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement กบข.  https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx
วันที่ 12 ต.ค. 2560, 17:08 น.
สพม.1 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) เข้ารับการอบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐาน ในวันที่ 18 ต.ค. 2560  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  กรมสุขภาพจิต  กรุงเทพฯ  และขอเลื่อนวันปฏิบัติงานจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE”  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันที่ 11 ต.ค. 2560, 16:50 น.
สพม.1 ขอให้ทุกโรงเรียนสำรวจความต้องการ บันทึก สพฐ.ปี2561 ด่วนทึ่สุดภายในวันที่ 12ตค.2560 เป็นวันสุดท้าย โดยกลุ่มอำนวยการจะปิดรับยอดการสั่งจองภายในเวลา 12.00 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถสั่งเพิ่มได้ ดาวน์โหลดใบสั่งจอง
วันที่ 11 ต.ค. 2560, 15:06 น.
สพม.1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร่วมเป็นจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ 23 – 29 ต.ค. 2560 ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พร้อมทั้งขอความกรุณาส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลรับผิดชอบ ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560  (ดาวน์โหลดเอกสาร)  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน)
วันที่ 10 ต.ค. 2560, 17:22 น.
สพม.1 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ กทม. โดยขอความร่วมมือดำเนินการ (ตามปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการ) พร้อมทั้งขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงาน ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีดังกล่าว รวมสถานศึกษาละ 2 คน  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 11 ต.ค. 2560  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิธ  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2219 2731 ต่อ 304  ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อโดยเบื้องต้นแล้ว ...

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th