prev
next

วันที่ 20 ก.ค. 2561, 09:22 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2522 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเรียน ตอบแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ด่วน รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 19 ก.ค. 2561, 11:58 น.
ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สมัครร่วมโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อรับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.gsb.or.th หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 18 ก.ค. 2561, 13:41 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคกลาง (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 17 ก.ค. 2561, 15:36 น.
ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 1 งดให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทุกคน จะเดินทางไปประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน ที่จังหวัดชลบุรี  แจ้งมาเพื่อโปรดทราบ 
วันที่ 10 ก.ค. 2561, 14:42 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th