วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ฐานะยากจน โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th