prev
next

วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:28 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:26 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอน ปั้นครู สู่อนาคต"  ดาวน์โหลดรานยละเอียด
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 14:24 น.
รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ​หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ถึง วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 24.00  น.และให้รายงานข้อมูลตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ เจ้าหน้าที่  พิตตินันท์ หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่  02 354 4963 ต่อ 503  หรือ  081 553 8453...
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 09:15 น.
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 12 ก.พ. 2561, 16:38 น.
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

           โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้มีอุปการะคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิฯ ได้จัดทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาขึ้นในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียน  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ธนะกุล  ช้อนแก้ว  พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี  ทั้งนี้เพื่อนำเงินรายได้มาพัฒนาห้องเรียน จัดหาสื่อ ICT และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th