• ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง

  ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 21:58
 • ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 20:16
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดสังเวช

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:56
 • กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

  กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:50
 • กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:41
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โรงเรียนวัดสังเวช

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:20
 • ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

  ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

  วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 13:00
 • ลูก ส. แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

  ลูก ส. แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน

  วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558 20:23
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558 18:12
 • กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

  กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

  วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2558 17:06

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้616
เมื่อวาน1444
อาทิตย์นี้5533
เดือนนี้44328
ทั้งหมด2796610

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์

วันที่ 29 ก.ค. 2558, 15:34 น.
สพม.1 ได้ปรับ/แก้ไข/ขยายปฏิทินการดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ใหม่ ตามหนังสือ สพม.ที่ 04231/3499 ลว.28ก.ค.2558 สรุปดังนี้ รับสมัคร/เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสมัครผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ถึงวันที่ 7 ส.ค.2558 พร้อมเลือกกันเองกรณีสมัครเกิน1คน,ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 17-20 ส.ค.2558 (รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้ง)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:48 น.
ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดาวน์โหลดรายละเอียด)  (ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรม)
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 16:03 น.
สพม.1 ขอตอบรัับรายชื่อ และขอขยายเวลารับสมัครโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ  ระหว่างวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2558 ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม. ไปจนถึงวันที่ 10 ส.ค. 2558 และโรงเรียนสามารถจัดส่งครูเข้าร่วมโครงการได้โรงเรียนละ 2 คน กับขอความกรุณาจัดส่งใบสมัครไปที่กลุ่มส่งเสริมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 4972 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จะสนับสนุนค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไปราชการดังกล่าวด้วย [ดาวน์โหลดรายละเอียด]...
วันที่ 24 ก.ค. 2558, 13:56 น.
คู่มืองานทะเบียน SGS
วันที่ 21 ก.ค. 2558, 14:08 น.
สืบเนื่อง จากการจัดกิจกรรมจักรยานจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขอความร่วมมือดำเนินการ 4 เรื่อง รายละเอียดดังแนบ และ http://www.bikeformom2015.com/ สามารถชมสปอต(spot) https://www.youtube.com/watch?v=HiFc6vEdp04 ดาวน์โหลดสปอต(spot)...
..............................................................................................................................................................................
learn-thai-language
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย กับ กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 17 โรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ...
se-programmadmin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับ...
teacher-dev
คณะทำงานดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ร่วมหารือการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1...
sesao1-m7-58
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  และผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมหารือการจัดการศึกษาในสังกัด สพม.1 ...
tracking-obec
คณะกรรมการ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยนายสนิท แย้มเกษร...
p-conv-sesao1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ประชุมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนในสังกัด  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 01/05/2558, 14:54 น.)
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
..............................................................................................................................................................................
การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 29/07/2558, 16:51 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสารโรงเรียน ฉบับที่ 60 ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 28/07/2558, 16:30 น.)
โรงเรียนศึกษานารีประกาศสอบราคาซื้อ ( โรงเรียนศึกษานารี, 28/07/2558, 10:23 น.)
โรงเรียนศึกษานารี ( โรงเรียนศึกษานารี, 28/07/2558, 10:10 น.)
..............................................................................................................................................................................
ชาวราชนันทาจารย์-สามเสนวิทยาลัย-๒-ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
ชาวราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ร่วมบริจาคน้ำดื่มต้านภัยแล้ง
เขียนโดย โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียน, ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง,...
30-7
ลูก ส. เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ครู นักเรียน...
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ-โรงเรียนวัดสังเวช
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ...
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา-เนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา...
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสังเวช
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา-โรงเรียนวัดสังเวช
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยม...
30-7-58
ลูก ส. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
 นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน...
29-7-58
นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เขียนโดย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร...
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา-ประจำปี-2558
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 จำนวน 4 วัด ดังนี้...
..............................................................................................................................................................................