Get Adobe Flash player
 • ครูสังคม สพม.1 พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตาม นโยบาย คสช.

  ครูสังคม สพม.1 พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ตาม นโยบาย คสช.

  วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557 22:21
 • อบรมวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ

  อบรมวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 17:06
 • การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 17:03
 • ก.ต.ป.น. สพม.1 หารือ การจัดการศึกษาในสังกัด ก่อนหมดวาระ

  ก.ต.ป.น. สพม.1 หารือ การจัดการศึกษาในสังกัด ก่อนหมดวาระ

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 07:56
 • นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “LIFE SAVING”

  นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “LIFE SAVING”

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 15:32
 • นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

  นักเรียน สพม.1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 13:41
 • สุภาพชนคนตลาดพลู รองชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

  สุภาพชนคนตลาดพลู รองชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 13:20
 • พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

  พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

  วันจันทร์, 21 กรกฎาคม 2557 13:03

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

แบบฟอร์มต่างๆ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้99
เมื่อวาน2732
อาทิตย์นี้5742
เดือนนี้51463
ทั้งหมด1751305

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 22 ก.ค. 2557, 16:06 น.
ตามที่ บุคลากรในโรงเรียนของท่านได้แจ้งรายชื่อในวันประชุมรายงานผลการสอบ O-NET เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    เพื่อขอ Usename  และ Password ในการเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบ  PISA – Liked  ในระบบ TEDET จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี นั้น  บัดนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ได้รับรหัส  Usename  และ Password  เรียบร้อยแล้ว    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จึงขอเชิญผู้มีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24  กรกฎาคม 2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  (บางแวก)  ทั้งนี้ขอให้นำคอมพิวเตอร์ Note Book มาในวันประชุมด้วย  รายละเอียดแจ้งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเรียบร้อยเเล้ว     รายชื่อผู้ขอใช้ข้อสอบ PISA – Liked  ในระบบ TEDET ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 1 นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว สตรีวิทยา 2 นางสาวปรมาภรณ์  อนุพันธุ์ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 3 นายทองอยู่  สาระ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 4 นายปรเมศวร์  ดอกลำใย มักกะสันพิทยา 5 นายมนตรี  สุทำแปง เทพศิรินทร์ 6 นางวิชชุดา  ทิพชกานนท์ โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 7 นายภิญโญ  ภูศรี สามเสนวิทยาลัย 8 นายศักดา  พึ่งเจียม วัดราชาธิวาส 9 นายอดุลย์  ย่าพรหม ทวีธาภิเศก 10 นางเฉลียว  ทิพย์พงษ์ วัดบวรนิเวศ 11 นางสาววาสนา  หอมสุวรรณ ไตรมิตรวิทยาลัย 12 นางดาริณี  กาญจนเตมีย์ ชิโนรสวิทยาลัย 13 นางชูชม  ธรณธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย 14 นางสุกัญญา  พงษ์สุกรี วัดสังเวช 15 นางสาวณัฐรดา  เป้าคำ ศีลาจารพิพัฒน์ 16 นางดารณี  พลชัย สายปัญญาฯ 17 นายณฤทธิ์  หมื่นแยง อุบลรัตน์ 18 นางสาวอรชุมา  เพ็งกลางเดือน โยธินบูรณะ 19 นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ วัดราชบพิธ 20 นายวาสน์  สุวรรณเวช วัดบวรมงคล 21 นายยศ  พฤกษ์ชัยกุล มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 22 รังสิกุล  ศิริรังษี เบญจมราชาลัยฯ 23 เกศราภรณ์  พูนผล สตรีวัดระฆัง 24 สมปอง  เอี่ยววงศ์เจริญ วิมุตยารามพิทยากร 25 ภาวินี  แอสมรัง วัดน้อยนพคุณ 26 มะนิดดา  เกตุสุข สวนอนันต์ 27 กนกวรรณ  บำรุงศรี วัดสระเกศ 28 นายพิริยพงศ์  เตชะศิริยืนยง มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 29 นางวิระภรณ์  ปานจันทร์ สันติราษฎร์วิทยาลัย   ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน 30 นางสาวสุรีรัตน์  เอี่ยมกุล บางปะกอกวิทยาคม 31 นางสาวอุษณี  ลลิตผสาน โพธิสารพิทยากร 32 นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 33 นางสาวพิชญา  เจริญวนิช วัดประดู่ในทรงธรรม 34 นางแสงอรุณ  สง่าชาติ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 35 นางสาวเทวี  ทาเหล็ก บางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 36 นางสาวภัทธนิตา  คูเมือง มัธยมวัดหนองแขม 37 นางศรีสุดา  สุขชุม สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 38 นางสาวสุพิยดา  มาทฤทธิ์ วัดราชโอรส 39 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพิ่มพูน จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 40 นางรัตนากร  พุทธิเสาวภาคย์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 41 นายครัฐพงศ์  เลิศชีวะ มัธยมวัดดาวคนอง 42 นางสาวเพ็ญศรี  นวลศรี วัดรางบัว 43 นายภิภพ  ฉิมพาลี แจงร้อนวิทยา 44 นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ฯ 45 นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ ศึกษานารี 46 นางสาวระวีวรรณ  เลขนาวิน วัดพุทธบูชา 47 นางชนุนาถ  รัศมี อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 48 นางสาวอนุกูล  นนช้าง ไชยฉิมพลีวิทยาคม 49 นางมยุรา  แสงสุวรรณ์ นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 50 นายนิพล  ตีรมาศวณิช ศึกษานารีวิทยา 51 นางสาวนฤมล  มุจจลินทร์ ปัญญาวรคุณ 52 นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์ ธนบุรีวรเทพัพลารักษ์ 53 นายวีระยุทธ  บุญเลิศ วัดนวลนรดิศ 54 นางสาวอัมพร  วิชัยศรี วัดอินทาราม 55 นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ์ มัธยมวัดสิงห์ 56 นางสาวจุฑาพร  นาครอด ราชวินิตบางแคปานขำ  
วันที่ 22 ก.ค. 2557, 15:38 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินงานกรอกข้อมูลแบบสำรวจผู้ร่วมงานสืบสายสายใยหัวใจสีแดง ปี 2557 จัดส่งภายใน 23 ก.ค.57 ที่ได้กำหนดไว้ในเบื้องต้น เพื่อสรุปการดำเนินงานต่อไป โดยให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนจัดส่งเป็น file excel ทางระบบ e-offcie  (สวิชญา 081-8682438)
วันที่ 16 ก.ค. 2557, 14:28 น.
    ตามที่กลุ่มอำนวยการได้เปิดให้โรงเรียนในสังกัดได้สั่งจองดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.57 เป็นต้นมา นั้น บัดนี้ กลุ่มอำนวยการ สพม.1 ขอปิดรับการสั่งจองดอกมะลิฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะสั่งจองดอกมะลิเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-354-7533-37 ต่อ 107,404 หรือโทรสาร 02-354-7530      และขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ได้สั่งจองดอกมะลิฯ ไปแล้วนั้นให้มารับดอกมะลิ พร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ(บางแวก) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่ 16 ก.ค. 2557, 13:44 น.
แจ้งนโยบาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป(ดาวน์โหลดเนื้อหา)
วันที่ 07 ก.ค. 2557, 08:45 น.
หัวข้อโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 9 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ
..............................................................................................................................................................................
ครูสังคม-สพม-1-พัฒนาการขับเคลื่อนผู้เรียน-ด้านประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง-ตาม-นโยบาย-คสช
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ...
นักเรียน-สพม-1-ร่วมกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต-“life-saving”
นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ร่วมกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “LIFE SAVING” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ...
นักเรียน-สพม-1-ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
นักเรียนโรงเรียน ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RVP Road Safety Camp) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ...
ก-ต-ป-น-สพม-1-หารือ-การจัดการศึกษาในสังกัด-ก่อนหมดวาระ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ก.ต.ป.น. สพม.1) หารือข้อราชการ ในการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ก่อนหมดวาระ เมื่อวันศุกร์ที่ 18...
สพม-1-จัดสัมภาษณ์-1อำเภอ-1ทุน-รุ่นที่4-รอบที่3
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนตามโครงการ  1อำเภอ 1ทุน รุ่นที่4 รอบที่3 ณ ห้องราชเทวี...
อ-ก-ค-ศ-เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-1-สัญจร
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประชุมสัญจรและเยี่ยมโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีไทย ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 17/07/2557, 13:10 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูสังคมฯ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 08/07/2557, 12:53 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 07/07/2557, 13:51 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานใต้โครงหลังคา ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 07/07/2557, 13:49 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 04/07/2557, 09:48 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงเบาะยูโด ( โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 03/07/2557, 15:28 น.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 02/07/2557, 15:04 น.)
..............................................................................................................................................................................
อบรมวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ
อบรมวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ
เขียนโดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ผอ.ชัยสิทธิ์  ดอนท้วม  มอบหมายให้นายวิชัย   จันทวงศ์  ...
การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑...
รองชนะเลิศเทเบิลเทนนิส
นักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2...
พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์-รัชกาลที่-๕
พิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เขียนโดย ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  คลิกดูกิจกรรม
นายพิชยุต-เลี่ยมทองนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย-เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ-ระดับประเทศ
ายพิชยุต เลี่ยมทอง นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับเหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ...
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขียนโดย โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษกได้มีโอกาสต้อนรับ...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย-ดร-เชิดศักดิ์-ศุภโสภณ-นำคณะผู้บริหารสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือถวายพระพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดร.เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ...
สัปดาห์ห้องสมุด-น-ข-ผอ-วันชัย-ทองเกิด-เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อวันที่  17 - 18 กรกฎาคม 2557  โดยมีการแสดงนิทรรศการ  การจำหน่ายหนังสือ...
ลูก-อ-ร-ว-คนเก่ง
ลูก อ.ร.ว.คนเก่ง
เขียนโดย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผอ.ลักขณา  เจริญแพทย์ แสดงความยินดีกับด.ช.ภราดร  พลเดช...
..............................................................................................................................................................................