ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้168
เมื่อวาน2360
อาทิตย์นี้10770
เดือนนี้72842
ทั้งหมด2700564

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิก ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 พ.ค. 2558, 16:10 น.
ด่วนที่สุด! ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขยายเวลาส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เป็นภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (รายละเอียด)
วันที่ 28 พ.ค. 2558, 13:40 น.
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล GPA  ปีการศึกษา 2557  ที่ไม่สมบูรณ์   ดังนี้ 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   2. โรงเรียนวัดราชบพิธ                                  3. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร                     4. โรงเรียนโยธินบูรณะ                                  5. โรงเรียนเทพศิรินทร์                                  6....
วันที่ 28 พ.ค. 2558, 09:48 น.
 ด้วยขณะนี้ สพฐ. กำลังประชุมร่วมกับศูนย์GPA ของสำนักทดสอบ  เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนแทนโปรแกรมStudent 51 ซึ่งจะส่งให้โรงเรียนใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้สพฐ. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป (ข้อมูลจากการประสานงานกับ สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษา ของ  สพฐ.  เมื่อ28 พค.58  เวลา 09.45 น.)
วันที่ 22 พ.ค. 2558, 15:24 น.
ประชาสัมพันธ์ร่วมสืบค้น เสาะหา1 ครูต้นแบบ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ ตาราอวอร์ด รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย"หัวใจโพธิสัตว์" ที่ ศธ 04321/2248  ลว 22 พ.ค.58 พิจารณาคัดเลือก 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง พร้อมเสนอประวัติไปยัง สพม.1 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 22 พ.ค. 2558, 12:04 น.
เชิญร่วมลงนาม สนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่  ตามแบบที่แนบ ที่ ศธ 04231/2249 ลว 22 พ.ค.58  ส่งโดยตรงไปยังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 1826  หมายเลขโทรสาร 0 2278 1830 เว็บไซต์ www.ashthailand.or.th
..............................................................................................................................................................................
sesao1-vote
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม...
mou-obecclean
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”...
edu-mforward
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมงาน “มิติใหม่การศึกษา...
addteacher58-32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี ปี 2556 ปี2557 ปี 2558 จำนวน 32 ตำแหน่ง ใน...
samsen-obec
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
students-policy-brainstorming
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน  และนโยบายการปรับขนาดโรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 01/05/2558, 14:54 น.)
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, 06/11/2557, 13:57 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ(ปูกระเบื้อง) ( ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน, 27/05/2558, 16:48 น.)
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน, 27/05/2558, 16:47 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ( บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", 21/05/2558, 11:36 น.)
ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ( บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", 21/05/2558, 11:36 น.)
..............................................................................................................................................................................
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์-กิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรมและทัศนศึกษา-ม-4
 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษา ม.4 วันที่ 25-27 พฤษภาคม...
ผอ-วันชัย-ทองเกิด-รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา ...
นักเรียนชั้น-ม-6-โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม-เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ที่ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท...
ต้อนรับผู้แทนโครงการความร่วมมือด้านการมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่าง-สพม-1-และ-seamolec-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำโดยผู้อำนวยการวิโรฒ...
มอบรางวัล-thailand-go-green
มอบรางวัล Thailand GO GREEN
เขียนโดย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำโดย รองผู้อำนวยการวรินพร เจริญแล้ว...
มอบรางวัล-thailand-go-green
มอบรางวัล Thailand GO GREEN
เขียนโดย โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม นำโดย รองผู้อำนวยการวรินพร เจริญแล้ว รับมอบเกียรติบัตร  การประกวด...
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ในโอกาสที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ยินดีตอนรับคุุณครูบรรจบ-คำเพราะ-จากโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ยินดีตอนรับคุุณครูบรรจบ คำเพราะ...
กิจกรรมระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล
นักเรียนคณะครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมได้ร่วมกันระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนป...
..............................................................................................................................................................................