• โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 13:35
 • วันเกียรติยศ ลูกราชวินิตบางแคปานขำ

  วันเกียรติยศ ลูกราชวินิตบางแคปานขำ

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 11:01
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 31 มีนาคม 2558

  พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา...

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 10:48
 • สุภาพชน คนตลาดพลู จัดประชุมผู้ปกครองแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียน 2/2557

  สุภาพชน คนตลาดพลู จัดประชุมผู้ปกครองแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียน 2/2557

  วันอังคาร, 31 มีนาคม 2558 00:34
 • คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล

  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 18:06
 • ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา...

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 16:39
 • ประชุมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูง รุ่นที่ 1/2558 30 มีนาคม 2558

  ประชุมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูง รุ่นที่ 1/2558 30 มีนาคม 2558

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 14:04
 • ประชุมตรวจงานการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น 30 มีนาคม 2558

  ประชุมตรวจงานการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น 30 มีนาคม 2558

  วันจันทร์, 30 มีนาคม 2558 14:01

 

 

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1567
เมื่อวาน3492
อาทิตย์นี้5059
เดือนนี้100001
ทั้งหมด2528740

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 187 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 มี.ค. 2558, 09:02 น.
ด่วนที่สุด..... ตามที่  สพม.1  ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 17 - 23 เม.ย. 58   ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นั้น  ในการนี้ สพม.1 จึงขอขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58  [ดาวน์โหลดรายละเอียด]
วันที่ 30 มี.ค. 2558, 15:25 น.
ขั้นตอนการยื่นความจานงขอรับการจัดสรรที่เรียน ในกรณีที่สอบคัดเลือก และหรือ จับสลากไม่ได้ แบบคาร้องขอรับการจัดสรรที่เรียน จานวนที่นั่งว่างโดยประมาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวนที่นั่งว่างโดยประมาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 28 มี.ค. 2558, 15:05 น.
โครงการคัดเลือกครูเพื่อเข้าร่วมโครงการ DL Thailand    โครงการ DL Thailand ภายใต้สพฐ. กำลังค้นหา คุณครูต้นแบบในการสร้างบทเรียน และแบ่งปันรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมทั้งเนื้อหาผ่าน Youtube เพื่อให้โรงเรียนในประเทศไทยมีการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต    จึงใคร่ขอเชิญชวนคุณครูทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถม 1 - มัธยมศึกษา 6 ส่งหรือแบ่งปัน เพื่อให้เป็นรูปแบบและแนวทางของคณะทำงานในการกำหนดรูปแบบกระบวนการสอน (Pedagogy) ผ่านอินเตอร์เน็ต และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางรากฐานการนำเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในอนาคต    คุณครูที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงาน DL Thailand...
วันที่ 25 มี.ค. 2558, 10:01 น.
ตามที่ สพฐ. กำหนดให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง ซึ่งจะระบบจะปิดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่ง สพม.1 แจ้งแล้วนั้น ในการนี้้หากโรงเรียนใดไม่ได้รายงาน สพฐ. ให้โรงเรียนชี้เเจงต่อ สพฐ. ด้วยเอกสารดังเเนบ    
วันที่ 24 มี.ค. 2558, 19:39 น.
 ประกาศการคัดเลือกรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ.2558 รายละเอียดตาม File แนบ กำหนดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558   หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุรุสภากรุงเทพมหานคร เขต 1 โทร. 0-2354-3241
..............................................................................................................................................................................
students-selected58-sesao1
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยนายชัยอนันต์...
สพม-1-ร่วมกับ-สพม-2-และสพม-3-ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม-student-veasion-2
สพม.1 ร่วมกับ สพม.2 และสพม.3  ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Student Veasion 2 เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557  ให้ครูวัดผลและครูทำหน้าที่นายทะเบียน...
ateacher58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพม.1...
scouts-anti-drugs
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร...
develop-teachers58
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในสังกัด เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ...
sesao1-teachera
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  เรียกรายงานตัวผู้สิทธิ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การจัดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้น ม.2 และ ม.5 ( กลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา, 24/12/2557, 13:42 น.)
โครงการ "ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Korean Camp 2015" ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 11/12/2557, 16:44 น.)
ทุนการศึกษา International Baccalaureate ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 14/11/2557, 14:20 น.)
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 07/11/2557, 13:56 น.)
เชิญลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ( ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา, 06/11/2557, 13:57 น.)
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:42 น.)
ขอเชิญชมงาน “IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014” ( ประชาสัมพันธ์, 02/07/2557, 14:27 น.)
..............................................................................................................................................................................
ประการรับสมัครพนักงานราชการ ช่างครุภัณฑ์ ( โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 30/03/2558, 09:28 น.)
ประกาศ การซื้อหนังสือแบบเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ( โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ, 26/03/2558, 16:34 น.)
มัธยมวัดหนองแขมรับสมัครครูภาษาไทย ( โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, 26/03/2558, 16:00 น.)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโครงการ GEP ( โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, 25/03/2558, 15:57 น.)
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน ๑ อัตรา ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 24/03/2558, 13:04 น.)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ( โรงเรียนศึกษานารีวิทยา, 24/03/2558, 12:57 น.)
..............................................................................................................................................................................
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ-ถวายชัยมงคล-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี
นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นำคณะผู้บริหาร  ครู...
วันเกียรติยศ-ลูกราชวินิตบางแคปานขำ
วันเกียรติยศ ลูกราชวินิตบางแคปานขำ
เขียนโดย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดงานวันเกียรติยศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6...
สุภาพชน-คนตลาดพลู-จัดประชุมผู้ปกครองแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียน-2-2557
สุภาพชน คนตลาดพลู จัดประชุมผู้ปกครองแจ้งผลการเรียนประจำภาคเรียน...
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ-อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม-หลักสูตรความดีสากล
ผู้อำนวยการขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ...
ห้องสมุดโรงเรียนวัดพุทธบูชาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ-60-พรรษา-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา...
ประชุมตรวจงานการก่อสร้างอาคารใหม่-5-ชั้น-30-มีนาคม-2558
ประชุมตรวจงานการก่อสร้างอาคารใหม่ 5 ชั้น 30 มีนาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ลูก-ส-ประชุมผู้ปกครอง-ครั้งที่-๒-๒๕๕๗
ลูก ส. ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เขียนโดย โรงเรียนวัดสระเกศ
นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ คณะครู นักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน...
บรรยากาศงานครบรอบ-36-ปี-โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
บรรยากาศงานครบรอบ 36 ปี โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
เขียนโดย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 36 ปี โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ...
..............................................................................................................................................................................