ด้วยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จึงจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 60 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมี นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี

ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โหลดภาพได้ที่ https://goo.gl/photos/dcXSNAHQbPLzy2o87

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th