- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 301
 

 

นางสวิชญา  เชื่อถือ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 

 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 
 
นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4962 ต่อ 101
 

 
นางสาวสายทอง สาครพีรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 
   

 
นายธนากร  หิรัญยะมาน
พนักงานธุรการ ส.4
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302
 

 
   
  นายภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 1
 
 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนมักกะสันพิทยา (ช่วยราชการ)


 

 
นายสมหมาย ปองเปา
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
(ช่วยราชการ)

 
 
นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (ช่วยราชการ)
 
  นางสาวอานุธิดา  กองทอง
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ (ช่วยราชการ)
 
 
นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 221
 
  นายมนัส วิมูลชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

 

นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 

 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

 
     

 

 

 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th