นายนิยม ไผ่โสภา
(ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)


นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
(พฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564)


นายนิพนธ์ ก้องเวหา
(เมษายน 2562 - สิงหาคม 2563)


นายกิตติ บุญเชิด
(ตุลาคม 2560 - เมษายน 2562)


ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ
(พฤษจิกายน 2556 - พฤษภาคม 2560)


นายสายัณห์  รุ่งป่าสัก
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)


นายสมพิศ ศุภพงษ์
(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)


 

นายวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.1
(สิงหาคม 2553 - พฤศจิกายน 2553)


 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]