นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
 
     
     

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]