นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
 


 
   
   นางสาวกนกพร  เฑียรทอง
ลูกจ้างชั่วคราว นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 401
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th