นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนแล้ว คิดเป็นร้อยละ

87,002 

84,368

96.98
prev
next

วันที่ 24 พ.ย. 2564, 16:58 น.
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.และหลักสูตรคัมภีร์ พี่เลี้ยงการเงิน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรผ่าน OBEC Channel www.obectv.tv Facebook OBEC Channel Youtube OBEC TV ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ได้...
วันที่ 24 พ.ย. 2564, 16:53 น.
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน" ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔- ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 17 พ.ย. 2564, 16:17 น.
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัดได้ หากท่านได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 17 พ.ย. 2564, 14:51 น.
ขอประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา : PDPA for Education โดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันพุธที่ ๒๒ ธีนวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2564...
วันที่ 17 พ.ย. 2564, 14:34 น.
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 19

เมื่อวาน 272

สัปดาห์นี้ 19

เดือนนี้ 15713

ทั้งหมด 854584

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th