prev
next

วันที่ 29 มิ.ย. 2565, 12:14 น.
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวด Win Win WAR OTOP Junior ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้จัดขึ้น ผ่านทางรายการโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ ทีวี HD 34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักเรียน อายุระหว่าง 9 – 14 ปี ที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา และสิทธิ์เที่ยวชมงานนวัตกรรม Experiential Learning & Field Trips ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 5 วัน        ในการนี้...
วันที่ 29 มิ.ย. 2565, 11:02 น.
       ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า ได้กำหนดจัดประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินการด้านการศึกษาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วง พ.ศ. 2561 - 2565 และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกรศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ อันนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วง พ.ศ. 2566 - 2570         ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาง Facebook: สภาวะการศึกษาไทย สกศ. หรือ YouTube: "สภาวะการศึกษาไทย สกศ."...
วันที่ 23 มิ.ย. 2565, 10:34 น.
 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ"  ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 2565, 11:40 น.
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 137 ตอน "เปิดบ้านสู่ความสำเร็จ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ สร้างสรรค์เด็กสายธุรกิจภัตตาคาร" ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ห้อง 4-0708 ชั้น 7 อาคาร CP All Academy คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 2565, 11:19 น.
สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย)ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  "ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS" ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

โครงการบทเพลงเชิงสร้างสรรค์

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 59

เมื่อวาน 689

สัปดาห์นี้ 748

เดือนนี้ 1973

ทั้งหมด 980738

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 430 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th