prev
next

วันที่ 20 ก.พ. 2563, 12:01 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 20 ก.พ. 2563, 11:36 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 18 ก.พ. 2563, 17:17 น.
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 14 ก.พ. 2563, 13:56 น.
       ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ผ่านการดำเนิน “โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก” (V-Star ดาวแห่งความดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๙  เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดรับสมัครแล้ว       ในการนี้  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานและสถานศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนของชาติมีพื้นฐานจิตใจที่งดงาม เป็นผู้มีความรู้คู่ศีลธรรม สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่ ::...
วันที่ 12 ก.พ. 2563, 10:21 น.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

ผู้อำนวยการ


ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 878

เมื่อวาน 1295

เดือนนี้ 28121

ทั้งหมด 370889

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th