prev
next

วันที่ 08 ส.ค. 2565, 17:11 น.
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 4 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 08 ส.ค. 2565, 16:53 น.
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพันบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ" จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 6 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 01 ส.ค. 2565, 11:18 น.
สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) อบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "ครูเชี่ยวชาญ" (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันที่ 26 ก.ค. 2565, 17:06 น.
ประกาศ สพม.กท 1 เรื่องการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 12 ก.ค. 2565, 08:29 น.
        ด้วยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI มูลนิธิสถาบันธรรมชัย เป็นสถาบันจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ทั้งการศึกษาพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐๑ รูป มีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๙ ท่าน ปริญญาโท จำนวน ๑๐ ท่าน ในปี พ.ศ.๒๕๖0 มีการตั้งโครงการทุนเรียนภาษานานาชาติ (International Program Scholarships(IPS) และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕ จึงจะมอบทุนการศึกษารุ่นที่ ๗ ให้กับนักเรียนชายที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ - ซึ่งเป็นผู้ตั้งใจใฝ่ศึกษาและมีความประพฤติดี อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี เพื่อบรรพชาอุปสมบทและเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหารและเครื่องนุ่งห่ม เป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐาน TOEIC, IELTS และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างเยาวชนชายไทย ให้เป็นทั้งบัณฑิตทั้งทางโลกและบัณฑิตทางธรรม เก่ง ดี มีคุณภาพ...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

โครงการบทเพลงเชิงสร้างสรรค์

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 508

เมื่อวาน 600

สัปดาห์นี้ 1108

เดือนนี้ 8345

ทั้งหมด 1002067

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 107 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th