โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน...

นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕  ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับประสบการณ์ตรงจากภายนอกห้องเรียน ผลการแข่งขัน ดังนี้ ๑. นางสาวณิชาวีร์ ดีมาก            ม.๖/๗       อันดับ ๑ ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2565 และพิธีทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 6 ธันวาคม 2565 ณ สนามโดม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ภาพเพิ่มเติม ( 1 / 2 / 3 )

ผอ.ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ   ประจำปี   ๒๕๖๕   ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ...

นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ   และวันพ่อแห่งชาติ   ประจำปี   ๒๕๖๕   ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th