นายพิพัฒน์พล กูลเกื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเลา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดี วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้อยู่คู่สังคมไทย  

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดี วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้อยู่คู่สังคมไทย ณ ลานเอนกประสงค์ใต้อาคาร3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบางปะกอก และ วัดราษฎร์บูรณะ                          

นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนพร้อมด้วย คณะครูผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดยายร่ม ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมศาสนาการเป็นชาวพุทธที่ดี วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้อยู่คู่สังคมไทย 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 (Foreign Languages Competition 2024) จัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีและชมการแสดง Cover Dance จากนักเรียนชุมนุม Bounce Step ณ เวทีอาคาร 3...

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567                 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]