นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับรางวัลในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 *(รูปแบบออนไลน์) โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2564 ดังนี้* 1. รางวัลเหรียญเงิน - เด็กหญิงธีร์จุฑา สุขแสง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นายฉัฏฐิราช รงค์ภักดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   2. รางวัลเกียรติคุณประกาศ - เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุกรีฑา...

การฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดสถานที่  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เน้นคุณธรรม ย้ำคุณภาพ ให้ความสำคัญสถานที่ สุขภาพอนามัยของนักเรียนครูและบุคลากร มอบหมายงานอนามัยโรงเรียนนักพัฒนา งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการกวาดทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วโรงเรียนและวัดเทพศิรินทราวาส...

        วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยนำโดยนายราเมศ มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รอบเพิ่มเติม) เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”...

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม “SKT Band Live Music : ดนตรีในสวนต้อนรับปิดเทอม..โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี”  โดยเป็นการแสดงดนตรีสดจากนักเรียนวง SKT Band และได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะ ได้แก่ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  และนางสาวสุดารัตน์ แป้นทอง...

นายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ผู้บริหาร คณะครู กำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล                         นายมนัสพงษ์ ...

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู และบุคคลากร โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบ ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ในโอกาสที่ได้รับย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"   รูปภาพเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th