วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกีฬาคาราเต้โดแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงขนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และนายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับมอบหมายจาก นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ....

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เปิดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน โดยมีนายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ประธานในพิธีร่วมเปิดงานกับคณะผู้บริหารและคณะครู เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์                       

เมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ( SMART GEN )  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓  เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายปลูกคิดส์"    ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้)  โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี การแก้ปัญหา และการคิดอย่างเป็นระบบ...

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เป็นสนามสอบการทดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีนายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สร้างความเข้าใจและข้อควรปฏิบัติ ในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์      ...

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธบูชา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ : เพื่อเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กอาหารแห่งอนาคต” ในวันที่ 3-25 มิถุนายน 2565 ณ มจธ. บางขุนเทียน   และได้มีการประกวดผลงานการออกแบบระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายแห่งอนาคต...

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565 โดยนายพรชัย ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับและกองลูกเสือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกอบด้วย ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร่วมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th