พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โรงพยาบาลศิริราช และ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เป็น “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ” ในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน กทม. (Community Isolation) ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

       วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนปัญญาวรคุณจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนางอรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็นประธานในพิธี

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โรงพยาบาลศิริราช จัดเตรียมสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย  Community Isolation ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564  ในการแข่งขันครั้งนี้     นายภูวดล  ชาติสุรเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,500...

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิิทยาลัย และคณะกรรมการ ประเมินเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th