กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร..อำนาจ อัปษร รองผู้อำนวยการ สพม. กท.2 ดร. กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.กท. 1 และนางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา สพม.กท.2 ร่วมทำบุญใส่บาตร พร้อมด้วย นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/1 และผู้ปกครองนักเรียน...

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดย นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ...

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567  นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ พร้อมด้วยรอง ผอ. ผู้ช่วยผอ. และคณะครู  ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 ในการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การมอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567  ผู้อำนวยการได้รายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2567  โรงเรียนยังคงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการจัดการศึกษา การส่งเสริมทักษะ...

     วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร แว่นแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม Taiwan culture and Chinese camp 2024 ณ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา รับการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

วงดนตรีไทยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดวงดนตรีไทย บรรเลงในงานดนตรีในสวน “รื่นรมย์ สมฤดี ๑๓๒ ปี กระทรวงศึกษาธิการ”  โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]