วันที่ 10 เมษายน 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2563 - 2564 หน่วยสรรหาที่ 6/1  โดยมี นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานหน่วยสรรหา

            วันที่ 9 เมษายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ผ่าน Google Meet เพื่อลดภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์มุสลิมแห่งแรกของประเทศ ที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ โดยมีประธานอิสลามกลาง กรุงเทพฯ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่า กทม. ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ อีหม่ามและผู้นำศาสนา ร่วมกิจกรรม  

         วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดกิจกรรมสามสัมพันธ์รวมพลังครู ปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนครู  และให้ครูได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา  โดยมีผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ เป็นประธานเปิดงาน และจับฉลากมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในปีนี้

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 7/2 เพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจำปี 2563 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับบริการผู้ที่มาเลือกตั้ง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th