ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร  ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ยืม โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เฟส 2  ให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมติดตั้งให้พร้อมใช้งาน  รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพ"ถุงลูกพิทยาลงกรณ์ต้องรอด" ให้กับครอบครัวของนักเรียน  ที่มีความเดือดร้อน...

นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ และคณะครูมอบทุนสมทบให้นักเรียนชั้น ม.6 ที่สามารถสอบชิงทุนการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ จำนวน 3 คน 

นายสมบูรณ์  สาลีพันธ์ ผอ.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร ครู พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง(ออนไลน์)เพื่อแจ้งข่าวสาร และหารือการช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับเขตทุ่งครุ และผู้นำชุมชน บริการสถานที่เป็นจุดคัดกรองโควิด 19 ให้กับประชาชนในเขตทุ่งครุ ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564  

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ยินดีกับนายมูฮัมหมัดอัซมัน มะ นักเรียนประจำ(หอพัก)สามารถสอบชิงทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

            วันที่ 4 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th