ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย                 และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา        ...

ผอ.สมบูรณ์  สาลีพันธ์  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น "เพชรสุบรรณ" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพเทพมหานคร

                          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย               และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย มีความห่วงใยในความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา            ...

📣 ครั้งแรกในรอบปีกับงานเปิดโลกฯ (ออนไลน์)​ 🎥 กิจกรรม S.W. Online Open House 2021 💜💙 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 💢 5 -​ 7 มีนาคม 2564 💢 ....เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม.... 😃 💎 นิทรรศการผลงานนักเรียน (IS)​ 💎 แนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 💎 แสดงความสามารถของนักเรียน 💎 แนะแนวการศึกษา​ต่อ ม.1 &​ ม.4 💎 แข่งขันทักษะ​ทางวิชาการ (ระดับประถมศึกษา)​ ♨️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม...

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไขเลือดออก ภายในบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล (สข.นิ่ม) อดีตประธานสภาเขตจอมทอง และเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th