งานธนาคารโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 1 จัดพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ระหว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กับ ธนาคารออมสินภาค 1 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-10.00 น. โดย นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสาวสุธาสินี พลอยขาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คุณฉัตรวีรยา ปิยศิริลักษิกา...

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และนายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล จัดโดยสถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กองกำกับการตำนวจนครบาล 8 โดย พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลตลาดพูล เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประชุมด้วย...

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องพลารักษ์ โดย นายสมพงษ์ สู่ศุภอรรถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ประธานการประชุมได้แนะนำ ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ม.2/2 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ม.1/14 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ รองผู้อำนวยการ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล และนางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมรับมอบตาข่ายและเชือกจาก นายสนอง ไกรษร อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]