วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะชมรมครูเก่า ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการชวลิตร  จันทรเนตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัว จ.สุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสุขกมล  จันทรเนตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำเภาทอง...

       ในวันพฤหัสบดีที่​ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนโยธินบูรณะ​ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)​ จัดกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นงกรานต์ เพชรเสนา เป็นประธานพิธี และท่านรองผู้อำนวยการ วรรณา เฟื่องฟู พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

            วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร. บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นำโดย นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในโอกาสศึกษาดูงานวิชาการ   ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร...

นายสราวุธ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ การจัดการเรียนสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<

      วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยจัดการประกวดคลิปวีดิโอการจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th