วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดสังเวชนำโดย นายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช ได้เดินทางเข้าประชุมการทำข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการเครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกจาก  สมศ.รอบที่ 5 ระหว่าง โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนวัดสังเวช...

Our school has an activity called 'Just Speak Out.' The students can practice their English skills by joining these activities. English activities are activities that will help develop listening and speaking skills to students in addition to classroom learning. It is learned through a variety of activities each week.Because learning through activities will improve students' English skills and can be used in everyday...

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดกิจกรรม Nihonsai ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกวิธี

เทพศิรินทร์รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จากเหตุอัคคีภัยในชุมชนย่านเยาวราช ซึ่งมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก และมีครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน 1 ครัวเรือน และครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จำนวน 4 ครัวเรือน นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้มอบทุนทรัพย์และปัจจัยในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา...

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เข้าให้กำลังใจ นายธนกร พิทักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนย่านเยาวราช ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1...

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จัดการอบรมสื่อครั้งที่3 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]