วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายภราดร สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบหมายให้นายถนอม  บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และนายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 1/4 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี และเข้าทำวัตรเช้า ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดสังเวชได้ให้การต้อนรับทีมเเพทย์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมมอบความรู้ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนติดการ์ดห่างไกลไข้เลือดออก”  เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการเป็นไข้  และการดูแลตนเองเมื่อมีไข้ รวมไปถึงความรู้เรื่องไข้เลือดออก แก่ คณะครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนวัดสังเวช...

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม.กท1 ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯสาริณี กล่อมดี รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ และท่านรองฯประสิทธิ์ หอยสังข์ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นางสาวพฤฒิยา เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อก่อนจะเข้า “ฤดูการเข้าพรรษา”...

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 9  กรกฎาคม  2567 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]