โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ห้องเรียน EIS กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในระดับสากล โครงการ English Day Camp ในกิจกรรม "Enhancing Communication Skills for Learners in the 21th Century" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ 1/8 รวมทั้งสิ้น 80 คน ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์...

วางแผนเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย TCAS 68 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครู พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมวางแผนเตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย TCAS 68 โดย ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจในระบบ ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ ชั้น 2...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 5/4 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี และเข้าทำวัตรเช้า ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ และร้านค้าสวัสดิการ จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ฯ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 5/6 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี และเข้าทำวัตรเช้า ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1/2 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]