กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายมงคล อินทรโชติ และ นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 6/4 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ณ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน (หมากล้อม หมากรุกสากล และหมากรุกไทย) รายการกีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการแข่งขันโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้รับรางวัล...

     6 กรกฎาคม 2567  โครงการเพาะต้นกล้าสุพรรณิการ์ลูก ธ.บ.ว. จัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษ ครั้งที่ 4 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ภาคเช้า สอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ สอนโดย ครูภัทรานิษฐ์ ดับพันธ์  วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูณัฐพล มีแก้วน้อย และวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูหงษ์ฟ้า พานแก้ว ส่วนภาคบ่าย สอนด้านทักษะ คหกรรม สอนโดย ครูวีระชัย เสนารักษ์ กระบี่กระบอง สอนโดย ครูพัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายมงคล อินทรโชติ และ นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 6/2 และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า ที่บริเวณหน้ากุฏิท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี และเข้าทำวัตรเช้า ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ตามนโยบาย เน้นคุณธรรม...

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสารัช ม่วงสิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนิพนธ์ อรรถวิโรจน์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก 2 แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามหากุศลประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการสนับสนุนซื้อเครื่องดนตรี...

    วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มอบหมายให้ นางหงษ์ฟ้า พานแก้ว หัวหน้างานแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2567 จากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]