วันที่ 1 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมครู Online ครั้งที่ 9/2564 โดยแสดงความยินดีกับนายภูษณทัศ ผลทับทิมธนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และมอบเกียรติบัตร ให้กับคณะกรรมการประเมินข้อมูล Big...

                  วันที่ 1 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนายจิรกร ฐาวิรัฐน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ เนื่องโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

โครงการ “ชาว ม.ว.ส. ปันสุข เราไม่ทิ้งกัน” มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนที่ป่วยจาก การติดเชื้อไวรัส covid-19 (รักษาหายแล้ว) นำโดย 1. ท่าน สมบัติ เชาวนปรีชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 2. ท่าน ธวัชชัย ทองสิมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 3. ท่าน ดร.ชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ตัวแทนมอบเงินและเครื่องอุปโภค...

                  วันที่ 1 กันยายน 2564 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโสตทัศนศึกษาจากโรงเรียนมหรรณพาราม โดยทางโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบการประชุมออนไลน์และระบบการจัดการเรียนสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ ท่านผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

        วันที่ 26 สิงหาคม 2564    นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นประธานการประชุมครูออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม  ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงนโยบายในการบริหารจัดการ ด้านการสอน และในกลุ่มบริหารงานต่างๆ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th