งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานพระ โดยเจ้าภาพ คือ คณะรัตนโกสินทร์ ม.1/6 ม.3/10 ม.5/10 และ...

โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ห้องเรียน EIS กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในระดับสากล โครงการ Day Camp ในกิจกรรม "Engineering Design Process (EDP): Green Energy" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 และ 2/8 รวมทั้งสิ้น 85 คน ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-16.00 น. ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square) ชั้น 5 ศูนย์การค้า...

     ดร.กำพล วิลยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นำ นายถวัลย์ ศรีสุขะโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล นางวนิดา เมตตาปก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวมาลี จิระธนวิทย์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากราบมุทิตาสักการะพระธรรมวชิรปาโมกข์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 62 ปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่...

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]